Avis legal – Condicions Generals d’Ús

Les presents Condicions Generals tenen l’objectiu de regular les condicions d’ús del lloc web “www.productosmedicos.com” (en endavant, “el web”), del qual el seu titular és PRODUCTES MÈDICS,de Ana Blanca Bestit( endavant, PRODUCTES MÈDICS), amb NIF 37735614C, domicili en AVGDA. D’ANTONI GAUDI, nº14-2º2ª – 08100 MOLLET DEL VALLÈS, la qual es pot posar en contacte a través de anablancabestit@productesmedics.cat

1. Condicions d’accés.
La finalitat d’aquest web és facilitar informació sobre l’activitat de la nostra empresa. La seva utilització suposa l’acceptació plena per l’Usuari d’aquestes condicions, pel que si no està d’acord amb el contingut de les mateixes haurà d’abstenir-se de fer ús de la web, així com dels serveis oferts en ella.PRODUCTES MEDICS es reserva el dret d’efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions d’ús del web.

L’Usuari accepta que l’accés i ús del web i dels continguts inclosos en el mateix tenen lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:

– No utilitzar el web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pugui malmetre , inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i / o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’usuaris.
– No manipular o alterar qualsevol contingut del web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular eximeix aquest de tot tipus de responsabilitat.
– No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dePRODUCTES MÈDICS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els ressenyats continguts.
– No introduir o difondre al web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys al web.

PRODUCTES MÈDICS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del web ni es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin produir, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, qualsevol que en sigui la naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web.

2. Ús de cookies.
Amb l’objecte de prestar un millor servei, PRODUCTES MÈDICS pot emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació anomenats cookies, utilitzats per al correcte funcionament d’alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes en la web, i per a l’administració d’alguns dels serveis oferts. Per limitar o restringir l’admissió de cookies al seu equip, l’Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte.

3. Responsabilitats.
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PRODUCTES MÈDICS o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents Condicions Generals.

PRODUCTES MÈDICS no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervincles que contingui el web a continguts externs a la mateixa; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com en tingui coneixement.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial.
L’Usuari reconeix que tots els continguts del web i, en concret, de tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat del titular del web o, si escau, de tercers.
En cap cas l’accés als mateixos o la seva utilització per part de l’Usuari implicarà cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part dePRODUCTES MÈDICS o del tercer titular dels drets afectats.
PRODUCTES MÈDICS és titular dels elements que integren el disseny gràfic del web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de PRODUCTES MÈDICS  i / o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que qualsevol dels continguts ha estat introduït al web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial haurà d’enviar una notificació a PRODUCTES MÈDICS identificant-se a si mateix i al titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial suposadament infringits, aportant títol o acreditació de la representació dels esmentats drets.

5. Protecció de dades.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte present al web són tractades amb la finalitat de donar-li contestació, si cas, a la seva sol·licitud d’informació.
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de dirigir-se al responsable del fitxer,PRODUCTES MÈDICS , A l’adreça: AVGDA. D´ANTONI GAUDÍ Nº 14-2º-2ª MOLLET DEL VALLÉS-BARCELONA.

6. Confidencialitat.
Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la qual tinguin accés qualsevol d’elles, es considera confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni emprada per cap de les parts per a fins aliens als que van motivar la seva comunicació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció.
Les presents Condicions Generals es regiran pel que disposa la legislació espanyola. Per les qüestions que puguin suscitar-se entre les parts en relació amb la interpretació i execució del present document, ambdues parts acorden de forma expressa i amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Mollet del Vallés-Barcelona.

© Copyright 2011. PRODUCTES MÈDICS, D` ANA BLANCA BESTIT Tots els drets reservats.